Forstå EN 16755 helt korrekt og undgå bål og brand senere

Facader beklædt med træ, der er brandimprægneret og ubehandlet, skal være sikret mod brand mange år ud i fremtiden. Derfor skal imprægneringen være vejrbestandig, så den ikke udvaskes. Men det er ikke nok, at leverandøren viser dig en EN 16755-godkendelse. Du skal selv kontrollere, at resultaterne af både den accelererede vejrtest samt den efterfølgende hygroskopi- og brandtest fremgår af det samme dokument, som desuden skal være underskrevet og stemplet af Research Institutes of Sweden (RISE).

”En korrekt og gennemskuelig EN 16755-godkendelse er den eneste sikkerhed for, at det brandimprægnerede træ også kan hæmme brand langt ude i fremtiden”, siger Jørgen Geel fra Södra.

 

Når en leverandør af brandimprægneret træ lægger en EN 16755-godkendelse på bordet for at dokumentere brandimprægneringens vejrbestandighed, skal du som arkitekt, ingeniør eller bygherre spejde efter to detaljer. Er de i orden, har du intet at frygte.
”For det første skal både resultaterne af den accelererede vejrtest og den efterfølgende hygroskopi- og brandtest fremgå af et og samme dokument. For det andet skal dokumentationen være underskrevet og verificeret af RISE (Research Institutes of Sweden), som mig bekendt er Europas eneste akkrediterede certificeringsorgan med bemyndigelse til at godkende EN 16755-standarden”, fortæller Södras tekniske chef Jørgen Geel.

Ingen cherry picking

– alle tests skal være med samme emne

”Det nytter med andre ord ikke, at man cherry-picker og fremlægger resultater fra tests, der er foretaget forskellige steder i verden. Det skal fremgå tydeligt, at det er det samme emne, der er testet hele vejen igennem og af samme testinstans. Ellers er det umuligt at bedømme, hvordan afprøvningen af det brandimprægnerede træ reelt er foregået”, siger Jørgen Geel.

Arkitekter og ingeniører er trods alt travle mennesker og har hverken tid eller lyst til gætværk. De skal kunne stole trygt på den dokumentation, leverandører af brandimprægneret træ fremviser, og materialet skal være utvetydigt og let at gennemskue. Hvis vejrbestandigheden er testet helt efter forskrifterne, har leverandøren af træet intet at skjule og den involverede part i byggeriet intet at frygte.

RISE har testet og godkendt C260 Xteriør

Södras C260 Xteriør-brandimprægnerede træ har først gennemgået en accelereret vejrtest. Her udvælger RISE selv det brandimprægnerede emne, der skal testes i et specielt klimakammer, hvor det udsættes for den nøje foreskrevne mængde UV-lys og nedbør. Efter vejrtesten udsættes nøjagtig samme brandimprægnerede emne for en hygroskopi-test for at dokumentere, at fugtindholdet i træet højst er 28 procent. Er det højere, risikerer man udvaskning af brandimprægneringen, og testen er ikke bestået. Endelig bliver træet brandtestet for at måle, om det fortsat har de påkrævede brandhæmmende egenskaber. Södras dokumentation viser, at RISE har foretaget samtlige tests af det brandimprægnerede emne og endvidere som akkrediteret og uvildig instans har underskrevet og sat sit stempel. Med dette dokument i hånden har enhver, der benytter C260 Xteriør-brandimprægneret træ komplet sikkerhed for, at alle krav til brandsikkerhed er opfyldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Södras EN 16755-godkendelse er stemplet og underskrevet af RISE.

Polymerer binder brandimprægneringen til træets cellestruktur

C260 Xteriørs vejrbestandige egenskaber skyldes, at brandimprægneringsmidlet er beskyttet af særlige polymerer, der binder det permanent til træets cellestruktur. Dette bevirker, at selv ubehandlet træ kan klare rigtig mange års UV- og vejrpåvirkning og fortsat opfylde de strenge krav til brandsikkerhed.

Gennemskuelig og utvetydig dokumentation giver tryghed

Det er kombinationen af brandimprægneringens vejrbestandighed og den gennemskuelige og utvetydige dokumentation for EN 16755-godkendelsen, som gør, at flere og flere arkitekter, ingeniører og bygherrer vælger C260 Xteriør-brandimprægneret facadebeklædning til byggeprojekter. I sidste ende er brandsikkerheden et spørgsmål om liv eller død, og som ansvarlig part i en byggesag skal man aldrig tage chancer.

Læs mere om alt Södras C260 brandimprægneret træ