Uvidenhed om brandsikret træ
er en tikkende bombe

Mange arkitekter og bygherrer stoler blindt på ukorrekte certificeringer og mangelfuld dokumentation for brandhæmmende træ, og der er ulovlige produkter på markedet. Södra er gået i dialog med træindustrien og branchens øvrige parter for at øge kendskabet til reglerne og forebygge tragiske ulykker.
 
Træ er et smukt og C02-venligt byggemateriale, som indgår i stadig mere byggeri. Fordi træ kan brænde, stiller myndighederne strenge krav til, at der anvendes træ, hvor de brandhæmmende egenskaber kan dokumenteres.
Problemet er, at mange arkitekter og bygherrer antager, at de certificeringer, som forevises, er i orden. Så enkelt er det ikke.
”For at brandhæmmende træ lovligt kan sælges og anvendes, skal det være CE-certificeret,” fortæller Jørgen Geel, teknisk chef hos Södra.

I dialog med branchen

Virksomheden, der leverer brandimprægneret træ, er gået i dialog med den øvrige træindustri for at udbrede kendskabet til kravene om CE-certificering.
”Idag bliver der både solgt og anvendt brandhæmmende træ, som ikke er CE-certificeret, og det er ulovligt,” forklarer Jørgen Geel. ”Vi vil have langt mere fokus på dette vigtige lovområde, som jo i bund og grund handler om sikkerhed.”

Kræver uvildig kontrol

CE-certificeringen kræver, at et akkrediteret certificeringsorgan er involveret i godkendelsen af det færdige brandhæmmende træprodukt, så man undgår ”hjemmelavede” certificeringer, hvor dokumentationen er udfærdiget af producenten og ikke lever op til lovkravene.

Højere sikkerhed men ingen garanti

CE-certificeringen er afgørende for brandsikkerheden. Den tager dog ikke højde for alt. For eksempel er der forskel på imprægneringsmetoderne. Nogle imprægneringsvæsker er saltbaserede og kan trække fugt ind i træet med risiko for råd. Andre er ikke-hygroskopiske som eksempelvis Södras brandimprægnerede træ, der ikke fører til fugtophobning og råd.


 

Mere end myndighederne forlanger

”Det er afgørende, at brandimprægneringen ikke indeholder salte, som suger vand, især når træet anvendes i bærende konstruktioner eller udendørs, hvor det bliver udsat for nedbør,” forklarer Jørgen Geel og tilføjer, at virksomheden på det punkt gør mere for sikkerheden, end hvad myndighederne forlanger.

Stort ansvar

Alle involverede i en byggesag skal være opmærksomme på myndighedernes krav, da alle i kæden fra bygherre til underentreprenør kan gøres ansvarlige, hvis der er solgt eller anvendt træ uden CE-certificering.  Der er menneskeliv og værdier på spil.