Et bygningsværk også for
de kommende generationer

"Når jeg lader blikket vandre over det danske landskab, ser jeg mange landbrugsbygninger, som er opført med et rent praktisk formål – uden hensyn til æstetik og miljø. Ord som ”varighed” og charme” er ikke inde i ligningen.

Med opførelsen af Knuthenlunds mølleribygning ønskede vi noget markant anderledes. Vores tanke var at skabe et bygningsværk, der er designet og udfærdiget til at stå i generationer. En smuk og anderledes bygning - både når det gælder materialer og arkitektur - som er bæredygtig og falder naturligt og respektfuldt ind i landskabet.

Mølleribygningen på Knuthenlund er tænkt som en signatur for den tid, vi lever i." Siger Susanne Hovmand-Simonsen, Knuthenlund om den nye mølleribygning.

Mølleribygningen på Knuthenlund
- et byggeprojekt i særklasse

Stokkemarke på Lolland danner den smukke ramme om et af Danmarks største økologiske landbrug, herregården Knuthenlund. Lollands jord hører til Danmarks bedste, og samtidig skaber klimaet her førsteklasses afgrøder.

Harmonisk byggeri

Afgrøderne skal naturligvis opbevares tørt og godt, og til det formål er der opført en mølleribygning, som både skal indfri de praktiske og tekniske krav men samtidig falde naturligt ind blandt de eksisterende bygninger for at give den fornødne ro og harmoni.

Visioner og arkitektur udtrykt i træ

Mølleribygningen på Knuthenlund er et smukt og imponerende bygningsværk helt ned til mindste detalje.

Bygningen er et resultat af bygherre Susanne Hovmand-Simonsens skarpt definerede vision, arkitekt Merete Lind Mikkelsens forståelse og respekt for opgaven, dygtige fagfolk samt omhyggeligt udvalgte materialer altsammen forenet stilfuldt og elegant i bæredygtigt grantræ fra de svenske skove.

Opført i rustikke materialer af højeste kvalitet

med arkitektoniske finesser der sjældent ses på en avlsbygning

Der findes talrige maskinhaller og lader spredt ud over det danske landskab, men mølleribygningen på Knuthenlund er unik. Den gigantiske, sorte trækonstruktion er opført i rustikke materialer af højeste kvalitet - og i en
progressiv arkitektur, man normalt ikke ser i forbindelse med byggeri indenfor landbruget.

Store rolige flader af sortmalet træ

Mølleribygningen har meget store facader og gavle. For at nuancere de enorme flader er beklædningen delt op i felter af både lodrette og vandrette brædder samt af spredt beklædning. Arkitekt Merete Lind Mikkelsen
understreger, hvor vigtigt det er, at hele bygningen er opført i træ.

”Det har været afgørende for os at sikre et meget roligt udtryk, da mølleribygningen er en del af det samlede herregårdsanlæg, hvor de tilstødende driftsbygninger også er beklædt med sortmalet træ”

Smukt udført brandbeskyttelse

Tørrede landbrugsafgrøder som korn og mel er yderst letantændelige. Derfor stilles der strenge krav til brandsikkerheden. Kun en del af mølleribygningens facade er dog beklædt med brandhæmmende træ. Den øvrige del af bygningen er forsynet med standardbeklædning i Peetz Xteriør gran.

”Vi valgte Södra Danmark, fordi de kunne levere træbeklædning med en meget fin, færdigmalet overflade, der har et ensartet udtryk både på brandhæmmende og almindelig beklædning.” 

Merete Lind Mikkelsen
fra arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen.

 

Södra leverede alt skåret efter kundens ønske

“For Södra  er det vigtigt, at vi leverer træet akkurat, som vores kunder ønsker det. “

For at sikre god cirkulation af frisk luft i mølleribygningen har det  været nødvendigt med særlige udluftnings-sektioner, hvor beklædningsbrædderne monteres  spredt og forsynes med insektnet  for at holde uønskede gæster ude. På savværket er hver enkelt bræt blevet forsynet med en skråt afskåret kant, således at regnvand og anden nedbør kan løbe af.

Södra kan levere træet helt, som kunden ønsker det og lige til at montere.

Sortmalet på ydersiden,
knivskarp på indersiden

Det var arkitektens ønske at lade den udvendige side af bygningen være sort, hvorimod den indvendigt skulle fremstå helt ren uden maling.

Man har valgt Peetz Xteriør i oliebehandlet gran, da grantræ mindsker forekomsten af insektarter, som normalt holder af blandt andet korn og mel. Södra leverede beklædningstræet oliebehandlet på alle sider og færdigmalet men kun på yderside samt kanterne - klar til montering. Malerfirmaet, der er vores samarbejdspartner, har ydet en ekstraordinær indsats ved at male brædderne meget omhyggeligt for at undgå, at malingen krøb om på bagsiden og efterlod løbere på den fine, umalede indvendige side af bygningen. Der er anvendt 330 liter maling til at male sammenlagt 13.774 meter beklædningstræ.