Der er en skov af muligheder for at øge biodiversiteten

Södras 53.000 skovfamilier dyrker ansvarlig skovdrift, der både sikrer en fornuftig forretning og giver et rigt dyre- og planteliv. Sådan har det altid været, for det er det eneste der giver mening i et selvforsynende kredsløb som Södras.

Biodiversiteten er på agendaen, og mange bygherrer har i dag en strategi, der skal passe på naturen og sikre naturens mangfoldighed ved nye byggerier. Bynatur er en god måde at udfolde biodiversiteten på, mens træ fra Södras svenske skove i byggeriet giver naturen frit spil på sine helt egne præmisser.

100 % PEFC certificeret træ fra Södra i byggeriet styrker biodiversiteten i de svenske skove, mens bynatur sikrer en naturlig mangfoldighed i de nære omgivelser. Eco Village, Lejre. Arkitekt: Vandkunsten.

Slut med ligusterhækken

Når nye byggerier blomstrer op, blomstrer naturen med. Det er slut med tætklippede græsplæner og ligusterhække, for det naturlige indslag skal være – ja, naturligt. Som forårsspirer myldrer gode idéer og initiativer frem og giver nyt og spændende liv til flora og fauna i de nye omgivelser. Det er rigtig godt, og med træ fra Södra spiller selve byggeriet også en vigtig rolle for biodiversiteten.

Södras mangfoldige økosystem

Lige på den anden side af Øresund dyrker 53.000 svenske skovfamilier deres skove, der i areal svarer til halvdelen af Danmark. Det er storslået og til dels vild natur, og med et mangfoldigt dyre- og planteliv er skovene samtidig en vigtig kilde til oplevelser og inspiration. Men det er også et vigtigt levebrød for familierne, der ejer og dyrker skovene i harmoni med naturen, hvor biodiversiteten er en naturlig del af skovdriften, som skal sikre de kommende generationer.

- Södra er ejet af skoven. Det er et lukket og selvforsynende kredsløb, hvor det kun giver mening at drive ansvarlig skovdrift, som både gavner skovfamilierne og sikrer en mangfoldighed af arter. Når vi leverer træ til dansk byggeri, er du altså med til at styrke biodiversiteten i de svenske skove. Træet er naturligvis 100 % PEFC certificeret, fortæller Michael Phillipsen fra Södra.

På naturens præmisser

Södras skove bliver drevet ansvarligt ud fra standarder, der værner om skovens økosystemer og en stor artsmangfoldighed. Her spiller planlægningen af skovdriften en afgørende rolle for naturbeskyttelsen og FSC og PEFC certificeringen.

- I Södras skove er der klare regler for pleje og hugst samt beplantning og foryngring, så det både er en gevinst for naturen og for skovfamilierne. Når vi afdriver, værner vi om nøglebiotoper, kulturmærker og andre værdier, og planlægningen sker i tæt samarbejde med de enkelte skovfamilier, for det er trods alt dem, der kender deres skov bedst, siger Michael Philipsen.

Ansvarlighed er vi fælles om

Man skal turde at tage ansvar for at passe på naturens mangfoldighed, og derfor er det store fokus på biodiversitet et vigtigt spadestik for byggebranchen. For Södra har skovdriften altid været bæredygtig, så det svenske træ er det fornuftige valg til det ansvarlige byggeri.