Brandimprægneret træ

skal være CE-certificeret

Du kan blive draget til ansvar, hvis dokumentationen ikke er på plads. Læs videre her og find ud af, hvad du altid skal gøre for at være på den sikre side.

Budskabet hverken kan eller skal pakkes ind: Det er dit ansvar at sørge for, at det brandimprægnerede træ, du anvender til dit byggeri, er CE-certificeret, og det skal kunne dokumenteres, at det overholder lovens krav. Hvis ikke det er tilfældet, kan du som arkitekt, bygherre, ingeniør, håndværksvirksomhed eller leverandør af træet blive draget til ansvar. Ansvaret ligger placeret på samtlige involverede parter i en byggesag, og du skal vide, at der behøver ikke at være tale om opstået brand, før fælden klapper, og nogen kommer i klemme.

CE-certificeringen skal gælde alt

Mange er ikke klar over det, men der er en hel del såkaldt ”dokumentation” i omløb, som være vanskelig at gennemskue. Der findes leverandører af brandimprægneret træ, som kun er i stand til at fremvise en klassifikationsrapport for deres produkt, men det er ikke tilstrækkeligt. Derfor skal du som det første sikre dig, at det brandimprægnerede træ er CE-certificeret. Det er ikke nok, at den brandhæmmende væske, som er anvendt til imprægneringen, bærer en CE-godkendelse. Alt skal være CE-certificeret – altså den brandhæmmende væske, imprægneringsprocessen samt det færdige, brandimprægnerede emne

En dyr og ressourcekrævende proces

Der skal ligeledes foreligge dokumentation på, at en uvildig trediepart har valideret de forskellige CE-certificeringer, akkurat ligesom når en statsautoriseret revisor godkender det endelige regnskab for en virksomhed. Det er både dyrt og ressourcekrævende at opnå og vedligeholde disse CE-certificeringer, og mange er slet ikke i stand til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation. Men den er ikke desto mindre nødvendig, for det er dig, der i sidste ende kan blive stillet til ansvar.

Har du yderligere spørgsmål

om CE-certificering, om brandimprægnering generelt eller noget andet, er du velkommen til at kontakte Södras tekniske chef, Jørgen Geel på tlf. 4848 8200 eller jorgen.geel@sodra.com.