Værkstedsbygning på Frilandsmuseet opført i C260 brandimprægneret Peetz Xteriør

”Det har blandt andet vist sig, at den brandimprægnering, Södra anvender, vinder ved, at den efterfølgende overfladebehandling kan foretages umiddelbart, da der ikke er nogen afgasningstid og ingen afsmitning,” fortæller arkitekten

Kan overfladebehandles direkte

På Frilandsmuseet i Lyngby, hvor Fogh & Følner Arkitektfirma har projekteret en ny værsktedsbygning, faldt valget ligeledes på Södras brandsikrede træ. Det er et myndighedskrav, at overfladen er brandimprægneret til klasse A, eftersom bygningen er i mere end en etage. Ifølge arkitekt Morten Kvist Jensen fra Frilandsmuseet, som førte tilsyn med byggeriet, valgte man Södra af helt specifikke årsager. ”Det har blandt andet vist sig, at den brandimprægnering, Södra anvender, vinder ved, at den efterfølgende overfladebehandling kan foretages umiddelbart, da der ikke er nogen afgasningstid og ingen afsmitning,” fortæller han. Den er ligeledes ikke-hygrofobisk, hvilket betyder, at den ikke suger fugt og derfor ikke giver grobund for algevækst.

Helt ugiftig

Morten Kvist Jensen pointerer endvidere, at brandimprægneringen i det færdige projekt hverken må ses, lugtes eller mærkes. ”De imprægenerede materialer skal kunne håndteres uden gene for de håndværkere, der bygger huset,” understreger han. Södras brandimprægnering er helt ugiftig og afgiver hverken gasser eller tungmetaller, og man kan bortskaffe  træstumper og fraskær som almindeligt brændbart affald, hvilket er en fordel.

Sådan gør man træ brandhæmmende

Man kan i princippet brandhæmme alle former for træ, og Södra leverer en række forskellige brandhæmmende træprodukter som blandt andet beklædningstræ, konstruktionstræ og tagplader.

Træet bliver udsat for både vaccuum og tryk, hvilket hjælper den brandhæmmende imprægneringsvæske med at trænge dybt ind i træet.Imprægneringsvæsken er helt ugiftig og afgiver hverken gasser eller tungmetaller ved brand. Det er heller ikke nødvendigt at anvende værnemidler ved arbjedet, ligesom afskær blot kan bortskaffes som almindeligt byggeaffald. Eftersom der ikke indgår salte i imprægneringsvæsken, er den ikke-hygrofobisk og suger derfor ikke fugt. 

Dette har især betydning for brandhæmmende træ til udvendige formål, eksempelvis som træbeklædning, da der ikke dannes skjolder. Ikke-hygrofobisk brandhæmning er også fordelagtigt til indenførs formål, da der ikke dannes skimmelsvamp.

Bliv klogere på træ der ikke kan brænde
Du kan læse meget mere om Södras certificerede brandimprægnerede træ på vores website, klik her 

Få inspiration 
og viden om myndighedernes krav
Ring til Jørgen Geel og få inspiration til anvendelse af brandimprægneret træ eller bliv klogere på certificering og myndighedernes krav.
T: 4848 8200  M: 4045 4561 
eller mail: jorgen.geel@sodra.com

Med venlig hilsen

Frank Larsen
Adm. dir. Södra Timber A/S

PS. Kender du nogen som vores nyhedsbrev kunne interessant for er du meget velkommen til at sende et videre.