Uvidenhed om brandsikret træ
er en tidsindstillet bombe

Brandimprægneringsmidler baseret på salte udvaskes på ganske få år, så den brandhæmmende virkning gradvist forringes med risiko for at skabe en brandfælde. Södras vejrbestandige Woodsafe Fire-X-brandimprægnering derimod bliver inde i træet, da den er beskyttet af polymerer, som binder det brandhæmmende middel til træets cellestruktur.

Den uundgåelige udvaskning af brandimprægnering baseret på salte starter nedtællingen til katastrofen. Woodsafe Fire-X, som er beskyttet af polymerer, bliver derimod inde i træet og forebygger effektivt brand.

Manglende viden om korrekt brandimprægnering af træ er en tidsindstillet bombe. Mange er slet ikke klar over, at brandimprægneringsmidler baseret på salte udvaskes efterhånden, og de brandhæmmende egenskaber derfor bliver ringere med tiden.

Woodsafe Fire-X derimod er beskyttet af særlige polymerer, som binder det brandhæmmende middel permanent til træets cellestruktur. Det betyder, at Woodsafe Fire-X ikke kan udvaskes. Denne forskel er altafgørende, eftersom brandimprægneret træ kun er i stand til at forhindre brandsmitte, så længe det brandhæmmende middel er inde i træet.

Undgå brandfælder

Ikke alene er Woodsafe Fire-X vejrbestandig, da polymererne forankrer det brandhæmmende middel inde i træet og forhindrer det i at blive udvasket af nedbør og fugt. Det er samtidig et såkaldt non-hygroskopisk brandimprægneringsmiddel. Det indebærer, at det ikke suger fugt ind i træet, da det ikke er baseret på salte. Hvis der trænger fugt ind i træet, vil det resultere i, at det brandhæmmende middel langsomt men sikkert bliver udvasket, og så ender man med en brandfælde. Samtidig giver ophobet fugt i træet med tiden problemer med råd og svampeangreb.  

Overfladebehandling
er ikke nødvendig

Netop fordi Woodsafe Fire-X er permanent bundet til træets cellestruktur, er det ikke nødvendigt at overfladebehandle træet. Ønsker man alligevel en overfladebehandling, anbefales det at anvende Signati, som er specielt udviklet til at påføre brandimprægneret træ og derfor sikrer god vedhæftning. Signati kombinerer god penetration med en vejrbestandig, mineralforstærket overflade. Produktet indeholder ingen biocider og er bionedbrydeligt.

 

 

 

Permanent vejrbestandigt og brandhæmmende

Woodsafe Fire-X er testet i henhold til standarden EN 15912 (som er ligeværdig med 16755) og bevarer både sin vejrbestandighed og sine brandhæmmende egenskaber samt overholder alle krav til brandsikkerhed. Woodsafe Fire-X er dokumenteret i overensstemmelse med de strenge krav fra RISE (Research Institute of Sweden) og er vejrtestet i særlige klimakamre, hvor det imprægnerede træ regelmæssigt udsættes for nedbør, varme, tørring og UV-lys i en cyklus, der er væsentligt mere belastende end det nordiske klima.

Woodsafe Fire-X giver den nødvendige sikkerhed og dokumentation for, at de brandhæmmende egenskaber til enhver tid overholder kravene til brandsikkerhed både nu og i fremtiden.

Har du den mindste tvivl om brandsikkerhed, eller ønsker du mere information om Woodsafe Fire-X, kan du kontakte teknisk chef Jørgen Geel hos Södra på tlf. 4848 8200.

 

Du kan læse mere om Woodsafe Fire-X brandimprægneret træ her